Algemene voorwaarden (NL en Eng.)

Algemene Voorwaarden (NL)

Second Best Selected Treasures verkoopt uw spullen op basis van consignatie. Dat werkt eenvoudig: u brengt de artikelen bij ons in en wij bieden het vervolgens voor 2 maanden voor verkoop aan. Wij etaleren de door u ingebrachte artikelen in onze winkel en zorgen voor de  marketing.
Bij verkoop van het artikel ontvangt u 40% van de netto opbrengst.

Wat en hoe aan te bieden?

Second Best Selected Treasures heeft een duidelijke concept op de kleding, schoenen en accessoires die zij in consignatie wil verkopen. Daarom kiezen wij zorgvuldig welke aangeboden artikelen wij willen accepteren voor verkoop. Wij behouden ons het recht voor om de consignatie zonder verdere opgaaf van redenen te weigeren of te beëindigen. Bij voortijdige beëindiging van de consignatie door de inbrenger brengen wij € 3,50 per item in rekening voor door ons besteedde tijd en aandacht.

Second best Selected Treasures richt zich op merken uit het hoge en middensegment van de markt en op ‘vintage’ (d.w.z. 20 jaar of ouder) Welke merken kunt u o.a, bij ons inbrengen: A.P.C, American Vintage, All Saints, Armani, Armed Angels, Anecdote, Arket, Bellerose, Ba&sh, By-Bar, Closed, Claudie Pierlot, See By Chloe, Celine, Drykorn, Ganni, Dante6, Dr. Martens, Essentiel Antwerp, Filippa K, Fendi, Ferragamo, Isabel Marant, Fabienne Chapot, Iro, Dior, Humanoid, Nanushka, Just Female, Selected Femme, Sandro, Samsoe & Samsoe, Oska, Marni, Prada, Modstrom, Reiss, Zadig & Voltaire, Zoe Karssen, Maje, Jean Paul gaultier, Summum Woman, Stella McCartney, & Other Stories enz…

Voor ‘High End’ merken stellen wij de aanwezigheid van een aankoopbewijs, certificaat van echtheid of originele verpakking op prijs.

Kleding kan op afspraak worden ingebracht op woensdag, donderdag en vrijdag.

De in te brengen artikelen dienen in goede staat, schoon gewassen én gestreken te zijn. Dat wil zeggen: vrij van geuren, compleet (denk hierbij aan ceinturen, knopen e.d.) en met een minimum aan slijtage en gebruikssporen (gepilde truien, dierenharen e.d.) Schoenen en tassen moeten aan buiten -en binnenkant schoon zijn en niet afgedragen(goede schone zool, intact binnenwerk, tassen compleet etc.)

Prijsstelling, uitbetaling en termijnen

Second Best Selected Treasures bepaalt de verkoopprijs van het ingenomen artikel. Bij ‘High End’ artikelen wordt met u over de vraagprijs overlegd. Wij houden ons het recht voor om de verkoopprijs van het artikel aan te passen, zoals bij ‘sales’.

Second Best Selected Treasures biedt de ingebrachte artikelen gedurende 2 maanden voor verkoop aan, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van deze 2 maanden durende verkoopperiode dient u de niet-verkochte artikelen binnen 1 maand terug te halen (op afspraak) en de eventuele opbrengst uit verkoop te incasseren.  Opbrengsten uit verkoop worden bij voorkeur per bankoverschrijving uitbetaald.

U bent als inbrenger zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de gestelde termijnen. Een overzicht van de door Second Best Selected Treasures geaccepteerde artikelen samen met de daarvoor geldende einddatum van de verkoopperiode, de afhaaltermijn/incassotermijn worden per e-mail aan u gestuurd.

Van de artikelen en opbrengsten die niet binnen 1 maand na verstrijken van verkoop periode zijn opgehaald of de opbrengst geïncasseerd, vervalt het eigendom aan Second Best Selected Treasures. Die krijgt dan de volledige beschikking over de betreffende goederen en bedragen.

Aansprakelijkheid

De artikelen worden volledig op eigen risico ingebracht.  Second Best Selected Treasures is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, vermissing, diefstal of anderszins.

Akkoordverklaring

Bij inbreng van uw artikelen gaan wij ervan uit dat u kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord bent.  Zo gaat u ermee akkoord dat wij uw correspondentiegegevens (zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer) in ons bestand registreren.

 

 

 

Terms and Conditions(Eng)

Second Best Selected Treasures sells your clothes, shoes and accessories on a consignment basis. It’s simple: you bring the items to us and we then offer them for sale for 2 months. This includes displaying your items in our store and ensuring the necessary marketing. When the item is sold you will receive 40% of the net proceeds.

What and how to offer?

Second Best Selected Treasures has a clear concept of the clothing, shoes and accessories that it wants to sell on consignment. That is why we carefully choose which items we want to accept for sale. We reserve the right to refuse  or terminate the consignments without further explanation. In the event of premature termination of the consignment by the consignor, we will charge €3.50 per item for the time and attention we have spent at the intake.

Second Best Selected Treasures focuses on high-end and mid-market brands as well on “vintage” (i.e. 20 years or older) brands. Wich brands can you bring in:A.P.C, American Vintage, All Saints, Armani, Armed Angels, Anecdote, Arket, Bellerose, Ba&sh, By-Bar, Closed, Claudie Pierlot, See By Chloe, Celine, Drykorn, Ganni, Dante6, Dr. Martens, Essentiel Antwerp, Filippa K, Fendi, Ferragamo, Isabel Marant, Fabienne Chapot, Iro, Dior, Humanoid, Nanushka, Just Female, Selected Femme, Sandro, Samsoe & Samsoe, Oska, Marni, Prada, Modstrom, Reiss, Zadig & Voltaire, Zoe Karssen, Maje, Jean Paul gaultier, Summum Woman, Stella McCartney, & Other Stories etc…

For ‘High End’ brands we appreciate the availability of a proof of purchase, certificate of authenticity or the original packaging.

The articles to be brought in must be in good condition, washed clean and ironed. That is to say: free of odors, complete(think of belts, buttons etc.) and wth a minimum of wear an traces of used(pilled sweaters, animal hairs, etc.) shoes and bags need to be clean on outside and inside, and should limited wear( goo clean sole, intact lining, complete bags etc.)

Pricing, Pay-out and End Dates

Second Best Selected Treasures will determine the sale price of the item In case of ‘High End’ items, the sale price will be discussed with you in advance. We reserve the right to adjust the sale price of any article, for example during ‘sales’.

Second Best Selected Treasures will be offering the contributed items for sale in it’s store for 2 months, unless otherwise agreed. At the end of this 2-month sales period, you have 1 month to retrieve any unsold items (by appointment), and collect any proceeds from sales. Any sales proceeds are preferably paid out by bank transfer.

As the contributor, you are responsible for monitoring the set deadlines. An overview of the items accepted by Second Best Selected Treasures will be sent to you by email, including the applicable end date of the sales period, and the deadlines for retrieval and collection of proceeds.
The ownership of any items and proceeds that have not been retrieved or respectively collected with in 1 month after the agreed consignment period will lapse to Second Best Selected Treasures, which will then have full disposal of the goods and amounts concerned.

Clothing can be offered for consignment on  Wednesdays, Thursdays and Fridays. For ‘High End’ brands, such as Chanel, Louis Vuitton, Prada, Celine, etc., we are happy to make a ‘tailor-made appointment’. In these cases, we appreciate the availability of a proof of purchase, certificate of authenticity or the original packaging.

The articles to be brought in must be in good condition, washed clean and ironed. That is to say: free of odors, complete (think of belts, etc.) and with a minimum of wear and traces of use (pilled sweaters, etc.).

Liability

The articles are given in consignment entirely at your own risk. In no way Second Best Selected Treasures can be held liable for any damage, loss, theft or otherwise.

Declaration of agreement

By giving your articles in consignment with us, we assume that you have taken note of the general terms and conditions, and that you agree to them. For example, you agree that we will register your correspondence data (such as name, e-mail address and telephone number) in our files.